WorpWegWerp-vrij

Onze werkgroep

De werkgroep WorpWegWerp-vrij is ontstaan uit onvrede over de steeds meer door zwerfvuil vervuilde IJsselstrandjes. Een groep betrokken Worpbewoners heeft zich verenigd in deze werkgroep en stelt zichzelf tot doel zowel het schoonmaken en -houden van de leefomgeving van ‘de Worp’ alswel de bewustwording over die leefomgeving bij recreanten en bij betrokken bedrijven, instanties en organisaties te vergroten.

Het plezier van deze groep zit hem in het feit met zo min mogelijk financiële middelen en, vooral door hun enthousiaste gedrevenheid, tot samenwerkingsverbanden te komen met de verschillende bedrijven, instanties en organisaties. Vanuit hetzelfde willen, namelijk een schone leefomgeving, wordt gewerkt aan bewustwording van de recreanten en andere passanten over hun wegwerp-gedrag.

De werkgroep schuwt hierbij de publiciteit niet. Integendeel, hoe meer positieve aandacht hoe meer effect op het gedrag van wegwerpers, is hun stelling.

Vanaf zaterdag 4 maart 2023 is WorpWegWerpvrij weer gestart met onze maandelijkse zwerfvuilopruimacties.

De eerste zaterdag van de maand verzamelen we vanaf 09:40 bij het Hovenhuus en starten om 10:00.


We maken er een fijne zinvolle ochtendwandeling van, welkom!