Wie zijn wij?

Hoe is WorpWegWerp-vrij ontstaan?

De werkgroep WorpWegWerp-vrij is ontstaan toen één man op een goede dag in 2009 de pers haalde met zijn noodkreet: 

"... als de gemeente en aanverwante instanties niets doen aan de sterk vervuilde IJsselstrandjes schuiven wij Worpbewoners de gehele troep de IJssel in. Dan is het tenminste verdwenen..."

Op zaterdag 4 juli 2009 kwam een grote groep volwassenen en kinderen naar de IJsselstrandjes om deze schoon te maken en het afval (tientallen vuilniszakken vol) te dumpen in... de vrachtwagen van Cambio. Een gebeurtenis die zoden aan de dijk zette!

Niet alleen die ene dag, maar tot op heden zijn onder andere de Gemeente, Cambio, Stichting IJssellandschap, het IJsselhotel, het Stadsstrand, het Blijbedrijf, de Hovenschool en een groeiend aantal anderen betrokken geraakt bij ‘onze’ werkgroep!


In april 2010 zijn we officieel van start gegaan. Sinds die prachtige regenachtige dag prikken we maandelijks zwerfafval.

Waar zijn wij mee bezig?

Wij richten ons op het gebied, rondom onze wijk. Tijdens maandelijkse ‘onderhouds’-acties gaan we met groepjes de plekken af waar gewoonlijk veel rommel wordt gegooid. 

De zwerfvuilschoonmaakacties, die op de eerste zaterdag van de maand worden gehouden, richten zich op de uiterwaarden, de Bolwerksmolen en rondom de Hoven. Hierbij worden mensen uit de gehele wijk betrokken en worden dit kleine feestjes, waarbij instanties en bedrijven nadrukkelijk aanwezig zijn en een flinke rol spelen.

En last but not least: Er zijn mensen die in alle stilte aan het werk zijn én zijn gegaan. Zij hebben dikwijls een klein plastic draagtasje bij zich dat zij onderweg vullen met wegwerpzooi.

Wat is onze doelstelling?

Wij hebben als werkgroep als doelstelling: middels onze eigen enthousiaste gedrevenheid, medemensen te stimuleren tot verantwoordelijk handelen om onze eigen leefomgeving schoon te houden en voor de toekomst te beschermen tegen vervuiling. Om zo het oeroude gezegde ‘Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen...’ nieuw leven in te blazen.

Wij denken, en ondervinden dit in toenemende mate, dat dit het beste kan door de handen ineen te slaan en motiveren zowel gemeente, als instanties en stichtingen hiertoe met ons mee te werken. Vanuit deze sterke bundeling van krachten benaderen wij de vervuilers en stimuleren hen hun gedrag hieromtrent te verbeteren.

De werkgroep WorpWegWerp-vrij streeft ernaar om dit met zo min mogelijk financiële middelen te doen, maar door vooral een beroep te doen op het morele kapitaal van bedrijven en instellingen. Zo denken we een onafhankelijke werkgroep te blijven. Dit geeft een grote vrijheid van handelen en geeft een geweldige hoop plezier.

Daarnaast hebben we als doelstelling het bevorderen van bewustwording van zwerfvuilproblemen in alle maatschappelijke geledingen. Dit doen we o.a. door het opzoeken van de publiciteit, het maken van promotiefilmpjes, en het onderhouden van contact met de lokale overheid.