WorpWegWerp-vrij

Onze werkgroep

De werkgroep WorpWegWerp-vrij is ontstaan uit onvrede over de steeds meer door zwerfvuil vervuilde IJsselstrandjes. Een groep betrokken Worpbewoners heeft zich verenigd in deze werkgroep en stelt zichzelf tot doel zowel het schoonmaken en -houden van de leefomgeving van ‘de Worp’ alswel de bewustwording over die leefomgeving bij recreanten en bij betrokken bedrijven, instanties en organisaties te vergroten.

Het plezier van deze groep zit hem in het feit met zo min mogelijk financiële middelen en, vooral door hun enthousiaste gedrevenheid, tot samenwerkingsverbanden te komen met de verschillende bedrijven, instanties en organisaties. Vanuit hetzelfde willen, namelijk een schone leefomgeving, wordt gewerkt aan bewustwording van de recreanten en andere passanten over hun wegwerp-gedrag.

De werkgroep schuwt hierbij de publiciteit niet. Integendeel, hoe meer positieve aandacht hoe meer effect op het gedrag van wegwerpers, is hun stelling.

Vanaf zaterdag 6 maart is WorpWegWerpvrij dit jaar weer gestart met zijn maandelijkse zwerfvuilopruimacties.

Let op: de gemeente geeft toestemming indien de Coronaregels goed en verantwoord worden opgevolgd. Het is daarom nodig dat we een presentielijst van deelnemers bijhouden. Meld je daarom vantevoren aan via jolingharry@gmail.com.


We verzamelen vanaf 09:40 bij het Hovenhuus en starten om 10:00.

We ruimen het zwerfvuil op in tweetallen en houden hierbij onderling 1,5 m afstand. Per tweetal krijg je één afvalbak en iedereen krijgt een afvalring en een knijper.

Kom alleen als je je compleet gezond voelt en niet recent met een coronapositief medemens in aanraking bent geweest.


We maken er een fijne zinvolle ochtendwandeling van, welkom!