WorpWegWerp-vrij

Onze werkgroep

De werkgroep WorpWegWerp-vrij is ontstaan uit onvrede over de steeds meer door zwerfvuil vervuilde IJsselstrandjes. Een groep betrokken Worpbewoners heeft zich verenigd in deze werkgroep en stelt zichzelf tot doel zowel het schoonmaken en -houden van de leefomgeving van ‘de Worp’ alswel de bewustwording over die leefomgeving bij recreanten en bij betrokken bedrijven, instanties en organisaties te vergroten.

Het plezier van deze groep zit hem in het feit met zo min mogelijk financiële middelen en, vooral door hun enthousiaste gedrevenheid, tot samenwerkingsverbanden te komen met de verschillende bedrijven, instanties en organisaties. Vanuit hetzelfde willen, namelijk een schone leefomgeving, wordt gewerkt aan bewustwording van de recreanten en andere passanten over hun wegwerp-gedrag.

De werkgroep schuwt hierbij de publiciteit niet. Integendeel, hoe meer positieve aandacht hoe meer effect op het gedrag van wegwerpers, is onze stelling.

Op 7 oktober 2023 hielden we onze laatste schoonmaakactie van het seizoen 2023.

Op zaterdag 2 maart 2024 gaan we weer verder. We verzamelen om 9.40 bij Het Hovenhuus, vertrek om 10.00 uur. 

Van harte welkom!

WWV heeft op 22 september, rond 16.45 uur, de roeiers van de 'De schone IJssel Afzaktocht', samen met andere belangstellenden welkom geheten in de jachthaven van Deventer.

We hebben hen op 23 september om 9.00 uur weer uitgezwaaid, waarbij Harry Joling, de roerganger van WWV het afscheidswoord sprak.  

De afzaktocht (Westervoort - Kampen) is een initiatief van het netwerk Onze IJssel in samenwerking met sloeproeier Aidan Scherpbier, met als doel aandacht te vragen voor een schone en plasticvrije rivier https://onzeijssel.nl/activiteiten/163/schone-ijssel-afzaktocht-

Boten Zwolle en Hattem klaar voor vertrek

Boot Deventer klaar voor vertrek

Peter Adema (Kampen Schoon) met het moto van de tocht: Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt

Helaas is er geen foto van het afscheidswoord van Harry, maar het was een mooie toespraak.